Error

UNdunankulu waKwaZulu-Natal Ufunela Ubulungiswa Amalungu Omphakathi Abulewe eNanda

NgoMsombuluko kudutshulwe ngesihluku amalungu amabili ophiko lwamaphoyisa omphakathi. Izisulu, ebezizinikele ekugcineni indawo yakubo iphephile.

UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Dube-Ncube, usezwakalise ukukhathazeka kwakhe ngalesi sihlava sobugebengu futhi unxusa ukuba kwenziwe ubulungiswa ngokushesha emindenini yabashonile. Ufunge wagomela ukuthi uzosebenzisana kakhulu nezinhlaka zomthetho ukuqinisekisa ukuthi labo abathinteka kulesi senzo bayagwetshwa.

UNdunankulu ugcizelele indima ebalulekile edlalwa yizinhlaka zamaphoyisa omphakathi ekugcineni imiphakathi iphephile futhi wacela ukwesekwa nokuvikelwa okwengeziwe kulaba bantu abanesibindi ababeka izimpilo zabo emgqeni ukuze bavikele abanye.

Lesi sigameko esibuhlungu sishiye abantu baseNanda bezwakalisa ukudabuka nentukuthelo ngokulahlekelwa ngamalungu amabili azinikele ophikweni lwamaphoyisa omphakathi. Abaningi bacele ukuthi kwandiswe izinyathelo zokuphepha nokuba khona kwamaphoyisa kakhulu endaweni ukuze kunqandwe ezinye izenzo zodlame.

Njengoba kuqhubeka uphenyo mayelana namacala okubulala umphakathi waseNanda usale ukhala ngokulahlekelwa ababili babo. UNdunankulu uNomusa Dube-Ncube useqinisekise imindeni yabashonelwe ukuthi ngeke bakhohlwe yizithandwa zabo futhi ubulungiswa buzokwenzeka. Uhlaka lwamaphoyisa omphakathi eNanda luzoqhubeka nokuma luqine naphezu kwezinkinga, luzimisele ukuhlonipha inkumbulo yamaqabane awo ashona.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE