Igosa lezendlela lesixeko saseKapa libanjwe ngezityholo zorhwaphilizo

0

Igosa lezendlela leSixeko saseKapa elineminyaka engama-47 ubudala libanjiwe ngezityholo zorhwaphilizo emva kokutyholwa ngokubhunyula imali kumntu elalimbambe eqhuba ephantsi kweempembelelo zotywala.

Isithethi sooKhetshe uSiyabulela Vukubi uthi esi sityholo solwaphulo-mthetho senzeke kweyoMsintsi kunyaka ophelileyo. Igosa lezendlela, uRenay Ruiters, uvelile kwiNkundla kaMantyi eKapa waze wayinikwa ibheyile.

“URuiters uvelile kwiNkundla kaMantyi yaseKapa kwaye unikwe ibheyile ye-R1 000 namhlanje ngomhla we-18 kuJanuwari 2024. Ityala lihlehliselwe umhla we-05 kuTshazimpuzi ka-2024 ukuze kuqhutyekwe nophando. INtloko yeeHawks kwiPhondo leNtshona Koloni, uMajor General Makgato, ukuthakazelisile ukubanjwa kwabo njengoko amagosa ogcino-mthetho egunyaziswe ukuba athobele kwaye anyanzelise umthetho kwaye ngethemba lokuba aza kuthumela umyalezo oqatha nakwabanye abaphuli bomthetho.”

Umthombo: SABC News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE