Umcimbi kaMaskandi obusenkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida eThekwini, umcimbi kaMaskandi Festival mhla zingama-30 kuNtulikazi wezi-2022, uphothulwe ngenkulumo yomsakazi woKhozi FM uTshatha Ngobe obengomunye wabaphathi bohlelo.

UNgobe uhlonishwe ngokuba ngomunye wabantu ababambe iqhaza ekufikiseni umculo kaMaskandi ezingeni eliphezulu nasekuthuthukiseni umculo kaMaskandi.

Owayengumsakazi woKhozi FM uLinda Mr Magic Sibiya nguyena owamukele uTshatha izindondo zakhe ngesikhathi ehlonishwa emcimbini owaziwa ngeNdebe yoMhlaba kaMaskandi.

UTshatha ubhale ekhasini lakhe likaFacebook ebonga kulandela ukunqoba kwakhe kwiMpucuzeko Maskandi Festival, uthe: ” Ukuzwa ingqwele yami eyangipheka kwezokusakaza u @mrmagic_sibiya ekhuluma kahle kangaka ngeqhaza engilibambile kwezokusakaza kungifikisele izinyembezi!

Ukuhlonishwa kwami ngalendlela kukhona yena futhi kunguye owengamele lolohlelo kusho lukhulu kimi ngoba uDr Bhodloza Nzimande, Kansas City Mchunu kanye noMr Magic yibo abasakazi engakhula ngibukela kubo. Ikakhulukazi uLinda Mr Magic kusukela efika emsakazweni ngisemncane ngo 1995 ngenza ugrade 7, esangena phakathi kwamabili njalo ngoLwesine. Ngikhumbula kahle ukuthi ngangize ngifike eskoleni ngozele uma kunguLwesihlanu ngoba ngangingalali engakaphumi emsakazweni ngo 4 ekuseni sekungena inkonzo.

Kubo bonke abasakazi abake bavula umlomo emva kombhobho akekho engimhlonipha njengalensizwa ngenxa yekhono layo elimangalisayo. Angikhohlwa mhla uthisha uSithole engixebula 3 wemivimbo evuthayo ezinqeni ngenxa yokuthi ngangiqophe idesk engangihlala kulo kwaGrade 11 ngalibhala u”Mr Magic”. Esikoleni ngangiphatha izincwadi zami ngalaboplastiki ababedumile ngaleso sikhathi ababebhalwe ukuthi “No Problem”. Owami ngangiwubhale ngamagama amakhulu ngemarking pen ukuthi “Mr Magic”. Ukusebenza naye emsakazweni kwafana nokufezeka kwephupho kimi ngoba wangicija kokuningi mayelana nokusakaza. Amazwi awakhulume kwiMpucuzeko ngenkathi engethwesa umqhele ayohlala ingunaphakade ezindlebeni zami. UNkulunkulu akugcine njalo nje Ndabakomkhulu 🙏🏽

KuXolani umfokaMcineka owaqhamuka nalombono wokuthi ngihlonishwe ngalendlela ngithi nje uNkulunkulu akukhulise mfwethu nenhliziyo yakho eqondileyo engenazo izigwegwe🙏🏽

Kubalaleli bomsakazo, ngithi nje uNkulunkulu angigcinele nina njalo nje ngoba kangilutho ngaphandle kwenu! Namuhla ngiyiloTshatha enginguye nje kungenxa yokungeseka kwenu zikhathi zonke kusukela ngiqala emsakazweni ngo 2003 kuze kube namuhla nisalokhu ningithwele ngeqoma, njengoba nginenqwaba yezindondo ezevile ngisho eshumini nje. Ngiyabonga kakhulu nganezakwethu 🙏🏽❤️”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE