UMthandeni SK ukhala ngezikhulu zomasipala ezilala nabaculi ukuze zibaxhase

0

Umculi kamaskandi uMthandeni SK ukhala ngezikhulu zomasipala ezifuna ukulala nabaculi ukuze zibaxhase.

Umculi kamaskandi uMthandeni Manqele owaziwa ngeGcokama elisha useveze izinsolo ezishaqisayo zokuthi kunezikhulu zikamasipala ezifuna ukulala nabaculi ngaphambi kokuba zibakhokhele noma baxhase imicimbi yabo.

Igcokama elisha likusho lokhu ngemuva kokuthi ingoma yalo ethi Paris ingaphumelelanga njengengoma ehlukanisa unyaka emsakazweni wesiZulu ngaphansi kweSABC, uKhozi fm.

Inkulumo yakhe iqale ngokuklolodela abathi ingoma yakhe ayiphumelelanga oKhozini ngoba abalandeli bakhe baphuze utshwala esikhundleni sokuvota.

“Uyabona mina ngeke ngenze umcimbi omkhulu ngoba uma ufuna ukwenza le micimbi noma ukuxhaswa kumele ube nendoda ozolala nayo, uzwe ikubiza ehhotela eMhlanga ikutshele ukuthi uzolala liphi igumbi. ungene bese uyahola noma umcimbi wakho uxhasiwe.”

“Uyabona mina ngeke ngivume ukulala nenye indoda ngoba ngifuna ukondliwa, khohlwa,” kusho iGcokama.

Nokho enkulumeni yakhe akaliphathanga igama lanoma ngubani noma leli ciko elithola uxhaso lokwenza imicimbi emikhulu ngenxa yokulala nezikhulu zikamasipala.

Uveze ukuthi izikhulu kumasipala yizimenenja noma lezi eziphathiswe izimali.

Nakulezi zinsolo ezishaqisayo azenzayo akabakhulumi ngomasipala abanezikhulu ezenza lo mkhuba.

Igcokam livele lidalule lezi zinsolo, kunezikhalo ngokuxhashazwa kwabaculi endimeni yesizungu kodwa lokhu kuyaduma ezinkampanini eziqopha kuzona ezihlale zisolwa.
Kwesinye isikhathi abaculi baveza izinsolo zokuthi ngisho namaqembu epolitiki ayabavala kweminye imicimbi ngoba besolwa ngokuzihlanganisa nemibuthano yamanye amaqembu epolitiki.

UMthandeni SK ukhala ngezikhulu zikamasipala ezilala nabaculi ukuze zibaseke

Umculi kamaskandi uMthandeni SK ukhala ngezikhulu ezifuna ukulala nabaculi ukuze zibaseke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE