Umasipala waseJozini oholwa yiMeya yabantu uMfanaNaye Mathe uqale unyaka ka 2024 ngomkhuleko

UMeya Wabantu uMfanaNaye Mathe ngokuhambisana nesigungu samaKhansela oMkhandlu waseJozini, abasebenzi boMkhandlu, kanye naBefundisi bavule unyaka ka-2024 ngenkonzo yomkhuleko ebiseHholo eMsiyane.

UMeya Wabantu uMfanaNaye ubebonga kuNkulunkulu ukuthi amakhansela kanye nabasebenzi baseJozini babuye bephephile emaHolidini. Ngokumazi uJehovah, ukuthi ukuqala kokuhlakanipha kungukumesaba uJehovah….uthe ngaphambi kokuba uMkhandlu waseJozini ukuba uqale izinhlelo zika-2024 kwanjengoba uzogijima kakhulu ukuhlinzeka izidingo kubantu bakithi kulonyaka…mawuqale ngokuzicelela umusa, uthando, kanye nomfutho wokusebenza unyaka ka-2024.

Emva kwemikhuleko eminingi lapho inhliziyo kaJehovah igcine isithentekile wahawukela uMasipala waseJozini…uMeya Wabantu ube esevala inkonzo ngokunikezela ngezipho kubefundisi…kanti nabefundisi badlulisele isipho kuMeya ehambisana nesigungu samaKhansela kaMasipala waseJozini.

Udaba nesithombe: Jozini Local Municipality

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE