Umasipala wasoThukela ube nomhlangano wokuletha izidingo kubantu base-Uitvaal

0

Umasipala wesifunda sasoThukela ube nomhlangano wokuletha izidingo kubantu base-Uitvaal

IMeya kaMasipala wesiFunda sasoThukela Inkosi u-NB Shabalala kanye nethimba layo obekuhlanganisa nezimenenja eziphakathi nendawo, amakhansela nezikhulu, babambe umhlangano wokuxoxisana nomphakathi kuWadi 36 e-Uitvaal.

Inhloso yokuxoxisana nomphakathi neMeya bekuwukuqinisa ubudlelwano nababambiqhaza ukuze kwenziwe ngcono ukuhlinzekwa kwezidingo kubahlali base-Uitvaal. Ubuholi bebukhona nethimba lezikhulu nabaphathi bezinhlaka ezahlukene kanye neminyango.

IMeya ithe kubalulekile ukuthi izikhulu zibe yingxenye yezingxoxo zokuxoxisana nomphakathi ukuze zihlangabezane nobunzima abahlali ababhekana nabo mihla namalanga. Umhlangano ubugxile kakhulu ezindabeni zokuphazamiseka kwamanzi nezinye izindaba ezithinta ukulethwa kwezidingongqangi.

Ekufinyezweni kwayo kwezimpendulo zamalungu omphakathi anikezwe ithuba lokuxoxisana nezikhulu mayelana nokuthi lezi zinselelo zingaxazululwa kanjani, iMeya ixolise kakhulu emphakathini ngesimo obhekene naso.

“Silapha namuhla ngokuqonda okucacile ukuthi ukubaluleka kokuxhumana phakathi kokubamba iqhaza, ukuziphendulela kanye nokulethwa kwezinsizakalo, kanye nezici ezihlukahlukene zomongo, okuhlangenwe nakho ekubambeni iqhaza komphakathi, kuyadingeka”. Uqhube wathi bayazazi izinto ezibalulekile ezidingeka ekulethweni kwezidingo, njengokushoda kwamanzi nokuthuthwa kwendle esifundeni.

Utshele umphakathi ukuthi amanzi ayilungelo lomuntu, futhi akekho ongaphila ngaphandle kwamanzi. Umhlangano ubuyisinyathelo esibheke endleleni efanele ekuqinisekiseni ukuthi izinselelo ebhekene nazo imiphakathi ziyahlonzwa futhi zixazululwe ngokushesha.

Kumanje sekube nemizamo eminingi nokungenelela umasipala osukwenzile ukubhekana nale nselelo. IMeya uShabalala ibaqinisekise ukuthi bazoqhubeka nokufaka ingcindezi kuHulumeni Kazwelonke, ikakhulukazi uNgqongqoshe Wezamanzi Nokuthuthwa Kwendle ukuze athole izixazululo zesikhathi eside.

Uthe iphampu isithathwe wumhlinzeki ukuze ilungiswe. IMeya iqhube yathi njengesixazululo sesikhashana njengoba uhlelo lokunwetshwa kwamapayipi amanzi e-Oliphantskop Water Scheme eMabhekazi lusaqhubeka njengoba abantu sebandile, basezinhlelweni zokufaka ama-boreholes azosiza ukubhekana nokushoda kwamanzi.

IMeya iphinde yaqinisekisa abahlali ukuthi iyohlale ikhona ukuthi ixoxisane nabo, futhi imiphakathi akumele ilibuke phansi iqhaza layo lokuba yingxenye yezixazululo ezizosiza umasipala ekugcineni njengoba uzama ukuthuthukisa izinga lezidingo kubahlali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE