Kugqugquzelwe abasebenzi bakamasipala waseMfolozi ukuthi basebenze ngokwethembeka emphakathini

0

Kugqugquzelwe abasebenzi bakamasipala waseMfolozi ukuthi basebenzele umphakathi ngokwethembeka nokusebenza kanzima.

Umkhandlu waseMfolozi ube nosuku lweWellness endaweni eheha izivakashi eMeetMakaarResort eMfolozi.

Kulo mcimbi, umasipala uhlele ukuthi abasebenzi bakwazi ukuhlangana nongoti bezempilo, abaqeqeshi bomzimba kanye nabavocavoca umzimba.

Umphathi walo mkhandlu, uMnuz Langelihle Jili, unxuse abasebenzi ukuthi babeke umphakathi phambili kukho konke abakwenzayo, waphinde wayalela abasebenzi ukuthi baziphathe kahle njengoba kuza amaholidi kaNcibijane futhi kuvame ukuba nezingozi ikakhulukazi lezo ezidalwa wutshwala.

UMnu Jili ubuye wabonga kakhulu kubasebenzi bonke ngokusebenza ngokwethembeka, ikakhulukazi njengoba uMcwaningi Mabhuku ethola ukuthi umasipala uyisebenzise kahle le mali, wabe esekhipha uMbono ongenagcobho.

Imeya yalo mkhandlu, uCllr Xolani Bhengu, ibonge nemenenja uJili, abasebenzi boMnyango wezeziMali oholwa nguZakhele Ndlovu ngokuqinisekisa ukuthi umnyango uphathwa ngendlela nokuthi zonke izinhloso zokusebenza ziyalandelwa.

‚ÄúSijabule kakhulu ngalo mbiko futhi siyethemba ukuthi nakulo nyaka sizowenza, ukusebenzela umphakathi nokusebenzisa imali ngendlela yikho esikubeka eqhulwini njengobuholi balo mkhandlu, sizimisele ukusebenzela abantu baseMfolozi ngobuqotho. futhi ngokwethembeka ngezikhathi zonke” kuphetha uBhengu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE