UNgqongqoshe uGungubele,wethule i-Broadband Access Fund,kuMasipala Wesifunda sase-Harry Gwala

0

UNgqongqoshe Wezokuxhumana Nobuchwepheshe Bedijithali uMnuz Mondli Gungubele, wethule i-Broadband Access Fund, kuMasipala Wesifunda sase-Harry Gwala.

NgoLwesibili, uNgqongqoshe Wezokuxhumana Nobuchwepheshe Bedijithali. UMnuz Mondli Gungubele, njengongenele ukhetho kwezepolitiki kwiHarry Gwala District Municipality Development Model (DDM) kanye noNdunankulu waKwaZulu-Natal, uNomusa Dube-Ncube, onguNgqongqoshe woMnyango wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumanisa uMphakathi KwaZulu-Natal, IMeya kaMasipala wesiFunda iHarry Gwala uCllr Zamo Nxumalo kanye neMeya kaMasipala wase-Greater Kokstad uCllr Lwanda Madikizela bebekuMasipala Wendawo wase-Greater Kokstad ngaphansi kukaMasipala Wesifunda sase-Harry Gwala.

Inhloso yalolu hambo bekuwukuba ungqongqoshe ethule isikhwama esibizwa ngeBroadband Access Fund, okuwuhlelo oluqalwe kuMasipala wesiFunda iHarry Gwala okuhloswe ngaso ukuhlinzeka ngengxenye yoxhaso kwabahlinzeki bezinsiza ze-internet ukuze kuxhunywe imizi engu-50 000 kanye nezindawo zeWi-Fi Hotspots ezingu-3 000.

UNdunankulu uNomusa Dube-Ncube uyiqaphele inqubekelaphambili ekuzuzweni kwephrojekthi ye-Connected Smart City, Isu Lokuguqulwa Kwedijithali kanye nokwethulwa kwe-broadband.

Njengengqwele ye- #DDM yaseHarry Gwala lokhu kuyingxenye yezibopho zikangqongqoshe zokuqinisekisa ukuqaliswa kwezinhlelo zikahulumeni ezibalulekile okuhloswe ngazo ukubhekana nokulethwa kwezidingo esiFundeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE