Umasipala waseNewcastle ugqugquzela ukuthuthukiswa komnotho ngokusebenzisa iseshini yokubonisana nabalimi

0

Njengengxenye yemizamo evuselelwe yokwakha idolobha eliphumelelayo kwezomnotho, iMeya kaMasipala waseNewcastle, uCllr Xolani Dube uhole iseshini yokuxoxisana ebalulekile yabalimi abasafufusa, ngomhla zingu-22 kuLwezi 2023 eHholo Ledolobha laseNewcastle.

Ngokuhambisana nezinjongo zoHlelo Lwentuthuko Edidiyelwe luka-2023/24 (i-IDP), iseshini yokuxoxisana yayifuna ukwandisa ukubamba iqhaza kwezomnotho kwesifunda kanye nokuhlehlisa inkambiso ekhulayo yokuntuleka kwemisebenzi.

Izingqinamba abalimi abasafufusa abahlangabezana nazo ikakhulukazi yizo ezaziphakathi kwengxoxo, okwenze abalimi bendawo babe nenkundla yokuphakamisa izindlela zokungenelela kukamasipala esikhathini esizayo ezizodambisa ukushiyeka, okuhlanganisa, ukushoda kwezinsiza, ukutholakala komhlaba, izindawo zokugcina izithombo kanye izinhlelo zokunisela.

Ekhuluma nabalimi, imeya yagcizelela kakhulu indima ebalulekile edlalwa yintsha noma okufanele iyibambe emkhakheni wezolimo.

Enkulumeni yakhe, imeya iphinde yancoma umshikashika obhekene nabadayisi basemgwaqweni ekutholeni izimvume zokusebenza, wabakhuthaza ukuthi bavakashele iHhovisi likamasipala le-LED ukuze bathole ulwazi nosizo mayelana nezindaba zokuthobela imithetho.

USomlomo woMkhandlu, uCllr. UMntwana u-T.M Zulu uphinde wasebenzisa inkundla ukukhuthaza abalimi ukuthi bakhulise ukulima kwabo ngokungena ezimakethe zezentengiselwano lapho bengadayisa khona amanani amakhulu ukuze bakhulise inzuzo yabo.

Umhlangano uphethe ngokuthi imeya iphakamise ukusebenzisana phakathi kukamasipala nababambe iqhaza ukuze kuqinisekiswe inqubekelaphambili ebonakalayo ekuthuthukisweni kwezolimo esifundeni.

Furthermore,Mayor Dube invoked the spirit of unity with well-known quote “umuntu ngumuntu ngabantu” futhi wakhuthaza abalimi ukuthi babambe iqhaza emakethe yemikhiqizo emisha ngomhlaka-3 kuZibandlela 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE