Umasipala waseMuziwabantu usungule iForamu yezokuphepha komphakathi

0

Umasipala waseMuziwabantu usungule ngempumelelo iForamu yezokuPhepha koMphakathi

Ukusungulwa kwe-CSF kuhloswe ngayo ukukhuthaza nokuthuthukiswa komphakathi lapho izakhamuzi kufanele zihlale endaweni ephephile futhi zikwazi ukuthola izinsiza ezisezingeni eliphezulu, ngokusebenzisana okudidiyelwe kwama-ejensi amaningi phakathi kwezinhlaka zikahulumeni nemiphakathi eyahlukene.

Lelikomidi elakhiwe liyizinhlaka zokuxhumana ezihlangene nezokuxhumana elizosebenza ukuqinisekisa ezokuphepha eMuziwabantu wonkana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE