Ezomasipala iphephandaba elakhiwe ngaphansi kwe-Isambane News ngenhloso yokuhlinzeka ngezindaba zoMasipala abahlukene KwaZulu-Natal.

Leli phepha lihlanganisa izindaba zentuthuko zomasipala bendawo, imisebenzi yomasipala,ukubamba iqhaza komasipala emphakathini, izindaba ezididiyelwe zokuhlelwa kwentuthuko,ukuphathwa komphakathi wendawo, izinsiza zabasebenzi, izinsizakalo zikamasipala, ukulawulwa kwezikweletu nokuqoqwa kwezikweletu, imithetho nemihlahlandlela komasipala kanye nezinye

1 thought on “Ezomasipala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE