Error

I-ZAC inikele ngezinsiza zokufuywa kwezinkukhu kumalungu oBubumbano Lwabafelokazi

IZululand Anthracite colliery (ZAC) inikele ngokusemthethweni ngezinsiza zokufuywa kwezinkukhu kumalungu oBubumbano Lwabafelokazi kanye nemifelandawonye yaseSiyakhula ngaphansi koMkhandlu Wendabuko kaMlaba, oLundi.

Imayini inikeze umfelandawonye ngamunye ngamatshwele angu-250 kanye nezinsiza ezibalulekile njengokubiya, ihhoko lezinkukhu, ukudla kanye nokubacija ngolwazi lokuqala ibhizinisi.

Uhlelo lwe-ZAC lokunikezelwa kwezinsiza zokufuywa kwezinkukhu lwenzeke mhla zingu-25 kuNhlangulana 2024 eDumaneni kuMasipala wasoLundi.

I-ZAC izibophezele ekusebenzisaneni nemiphakathi ukuthuthukisa izinga lempilo nokudala uguquko oluhle ikakhulukazi kosomabhizinisi abasafufusa njengoba benikele ngezinsiza zokufuywa kwezinkukhu ku-Ubumbano Lwabafelokazi kanye nemifelandawonye yaseSiyakhula.

Izinhlelo zabo kuhloswe ngazo uthuthukiswa komphakathi njengoba izinhlelo zezolimo nezemfuyo zidlala indima enkulu ekufezekiseni le nhloso.

Inhloso yabo yokwesekwa kwamabhizinisi amancane ukusebenzisa amaphrojekthi amaningi omphakathi ukuze kwakhiwe ukuchuma kwezomnotho kanye nokuhlola izindlela zokwenza ngcono ukukhiqizwa kwezinkukhu kanye nokuxhumanisa amadlelandawonye nezimakethe zezohwebo ezisimeme.

IZululand Anthracite Colliery (ZAC) imayini yamalahle ephethwe inkampani ezimele yokutshala izimali iMenar,ezinze e-Emakhalathini, esiFundazweni saKwaZulu-Natal. Lemayini itholakala Emakhalathini, cishe amakhilomitha ayikhulu ukusuka eRichards Bay enyakatho yeKwaZulu-Natal.

Buka izithombe ngezansi:

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE