Error

UMashobane uqokwe njengeMeya kaMasipala wesiFunda saseZululand

UMnuz Michael “Mashobane” Khumalo uqokwe njengeMeya kaMasipala waseZululand

UMashobane ukhethwe ngazwi linye ku
umhlangano womkhandlu obanjwe namuhla.

Ungene esikhundleni sikaMfu Thulasizwe Buthelezi osenguNgqongqoshe
woMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu esifundazweni saKwaZulu-Natal.

UMashobane uke wasebenza njenge lungu le-Exco emkhandlwini kanye nowayenguSomlomo kuMasipala waseBaqulusi.

IMeya kulindeleke ukuthi ingenise abantu baseZululand enkathini entsha yenqubekelaphambili nempumelelo,
ukugcizelela okukhethekile ekuthuthukisweni komphakathi kanye nokulethwa kwezidingo zomphakathi.
Ezwakalisa umbono wakhe, imeya yedlulise ukubonga kwayo ngemuva kokuqokwa.

“Ngithanda ukudlulisa ukubonga okukhulu emkhandlwini ngokungiphathisa kulokhu
umthwalo wemfanelo. Ngiyazibophezela ukugcina isithunzi sawo wonke amaqembu ezepolitiki futhi ngikhuthaze ukuzwana ngaphakathi kwisifunda. Ngizoqinisekisa ukuthi sibeka eqhulwini ukuhlinzeka abantu baseZululand ngezidingo njengoba lokhu kuwumsebenzi wethu omkhulu,” kuphawula iMeya entsha uMashobane.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE