Error

“Ngeke kugcotshwe uNdunankulu waseKZN ngoLwesithathu,” kuxwayisa uDuduzile Zuma

UDuduzile Zuma usephakamise ukuthi uhlelo lokugcotshwa kukaNdunankulu waKwaZulu-Natal okuhlelwe ukuthi lube ngoLwesithathu mhlaka 18-Juni lungaqhubeki ngendlela obekulindelekile ngayo. Lokhu kulandela isiqinisekiso sokuthi elinye lamadlelandawonye alizange lisithole isihlalo okhethweni lukazwelonke lwakamuva.

Esitatimendeni,uDuduzile uyakungabaza ukuba semthethweni kokugcotshwa okuzayo, ecaphuna okutholwe yi-Independent Electoral Commission. “Ngeke kugcotshwe uNdunankulu waseKZN ngoLwesithathu ngoba i-IEC ikuqinisekisile ukuthi iNational Freedom Party ayizange isithole isihlalo. Ngakho-ke, isiShayamthetho saseKZN kumele siphinde sivote,” esho.

Ukwehluleka kwe-National Freedom Party ukuthola ukumeleleka kunemithelela ebalulekile eguquguqukayo yomfelandawonye esishayamthetho. Leli qembu bekulindeleke ukuthi libambe iqhaza elibalulekile ekubumbeni umfelandawonye olawulayo. Nokho, intuthuko yakamuva iphazamisa ukulingana kwamandla futhi yenze kudingeke ukuthi kubuyekezwe isimo sezepolitiki esifundazweni.

Isiphakamiso sokuhoxiswa sikhomba ukuthi kungenzeka kube khona ezinye izingxoxo zezombusazwe phakathi kwamaqembu ahililekile. Isishayamthetho manje sibhekene nenselelo yokubhekana nale ntuthuko ebingalindelekile kanye nokuqinisekisa inqubo enobulungiswa nesobala eya phambili.

Abahlaziyi bezepolitiki basisukumele kahle lesi simo, bephawula inkimbinkimbi yepolitiki yobumbano eNingizimu Afrika. “Lesi sigameko sigqamisa isimo esintekenteke sezivumelwano zamadlelandawonye kanye nokubaluleka kwegalelo leqembu ngalinye ekulinganiseni amandla.”

Ikhomishana ezimele yokhetho ayikaphenduli ngalesi sitatimende noma kungenzeka ukuthi kuvotwe. Khonamanjalo, kulindeleke ukuthi amanye amaqembu ezepolitiki akulo mbimbi akhiphe izimpendulo zawo ezinsukwini ezizayo. Ukungaqiniseki mayelana nokugcotshwa kugcizelela isimo sepolitiki yaseNingizimu Afrika eyinkimbinkimbi futhi evame ukungaqondakali.

Njengoba isimo siqhubeka, abantu bakulesi sifundazwe kanye nezingqapheli zezepolitiki ezweni lonke bazobe bebhekisisa ukuthi isiShayamthetho sisisingatha kanjani lesi sihlava sakamuva ngodaba lwezepolitiki esifundazweni. Umphumela uzoba nemithelela yaphakade ekubuseni nasekuzinzeni kwesifundazwe.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE