Error

I-SANCO inxusa i-ANC ne-MK ukuthi babumbe ndawonye uhulumeni eKZN

I-SANCO inxusa i-ANC ne-MK ukuthi babumbe ndawonye uhulumeni KwaZulu-Natal

ISouth African National Civic Organisation (SANCO) KwaZulu-Natal isinxuse i-African National Congress (ANC) ukuthi ibumbe umfelandawonye neqembu loMkhonto Wesizwe (MK) ukuze kusungulwe uhulumeni wesifundazwe olandelayo.

I-SANCO, okuyinhlangano yomphakathi phambilini eyayiholwa owayenguMengameli uJacob Zuma, igcizelele ukuthi uNdunankulu kufanele akhethwe eqenjini le-MK, elithole amavoti amaningi okhethweni lwakamuva, nakuba lingazange libe neningi eliqondile.

Ikhwelo le-SANCO liqhamuke ngemuva kokhetho lwezifundazwe muva nje, lapho iMK Party iphume khona njengeqembu elihamba phambili kodwa lasilela ekubeni neningi elidingekayo ukuze libuse ngokuzimela. Lesi simo sesivule indlela yokuthi izingxoxo zamadlelandawonye ezingase zibe khona kanye nemifelandawonye yamasu ukuze kwakhiwe uhulumeni ozinzile.

Esitatimendeni, iSANCO iveze ukubaluleka kokusebenzisana phakathi kwe-ANC neMK Party, ibalula isidingo sobumbano nokuphatha ngendlela efanele KwaZulu-Natal. Le nhlangano ikholelwa ukuthi uhulumeni wobumbano ngeke nje uveze intando yabavoti kodwa uzoqinisekisa nokuthi isifundazwe siholwa nguNdunankulu we-MK Party, uma kubhekwa impumelelo yabo okhethweni.
“Uma kubhekwa imiphumela yokhetho, kuyacaca ukuthi i-MK Party inegunya labantu. Kodwa-ke, ukuze kubunjwe uhulumeni osebenzayo, kubalulekile ukusebenzisana ne-ANC. Sikholelwa ukuthi uNdunankulu kufanele aqhamuke ku-MK Party njengoba beyitholile. isibalo esiphezulu samavoti,” kusho iSANCO.

Lesi siphakamiso esivela ku-SANCO sigcizelela isimo sezepolitiki esinzima KwaZulu-Natal, lapho ohulumeni babambisene bedingeka kakhulu ngenxa yemiphumela yokhetho ehlukene. Lesi siphakamiso siphinde sikhombisa indlela ye-SANCO ebekwe ngayo kanye nomthelela endaweni yezepolitiki yesifunda.

Njengoba kungase kuqale izingxoxo nezingxoxo phakathi kwe-ANC ne-MK Party, ukubunjwa kukahulumeni wesifundazwe olandelayo kuzobhekwa ngeso lokhozi abahlaziyi bezepolitiki kanye nomphakathi ngokufanayo. Umfelandawonye ongaba khona ungaba isibonelo semifelandawonye yezepolitiki kanye namasu okubusa esifundazweni.

Kokubili i-ANC kanye ne-MK Party abakaphenduli esidlangalaleni ngesiphakamiso se-SANCO. Kodwa-ke, ikhwelo lobumbano nokusebenzisana phakathi kwalezi zinhlaka ezimbili zezombusazwe ezinethonya ligqamisa ukuguquguquka nokuthuthuka kwepolitiki yesifundazwe KwaZulu-Natal.

Umphumela walezi zingxoxo ezingaba khona uzoba neqhaza elibalulekile ekulolongeni ikusasa lezepolitiki nelokuphatha lesifundazwe, kube nomthelela omkhulu ekwakhiweni kwenqubomgomo kanye nokubusa. Njengoba iKwaZulu-Natal isisonqenqemeni lokubumba uhulumeni wayo olandelayo, izinqumo zezepolitiki ezizothathwa kulezi zinsuku ezizayo zizoba semqoka kakhulu.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE