Error

I-MK Party izohlinzeka ngobufakazi bokukhwabanisa okhethweni

Iqembu loMkhonto WeSizwe (MK Party) lenze isitatimende, lithi selikulungele ukwethula ubufakazi obubambekayo bokukhwatshaniswa kwamavoti okhethweni lukazwelonke lwakamuva. Lesi simemezelo sithumele ukushaqeka kwezepolitiki, okunomthelela omkhulu ohlelweni lwentando yeningi yezwe.

I-MK Party isola ukuthi ukukhwabanisa okhethweni okudlangile kubeke engcupheni ubuqotho bokhetho.

Ngokusho komkhulumeli weqembu uNhlamulo Ndhlela, iqembu seliqoqe ubufakazi obanele, okuhlanganisa nezithombe zevidiyo, ubufakazi bofakazi, kanye nokuphambanisa kwedatha, okukhombisa ukuthi uhlelo lokuvota lusetshenziswa ngendlela ehlelekile. UNdhlela ukugcizelele ukuthi lobu bufakazi buzotholakala emphakathini nasezikhulwini ezifanele ezinsukwini ezizayo.

Lezi zinsolo zigxile ezindaweni ezimbalwa ezibalulekile lapho i-MK Party ithi kwenzeke okungahambi kahle, okuhlanganisa ukugcwaliswa kwamavoti, ukusatshiswa kwabavoti, kanye nokuphazamisa izinhlelo zokuvota ngogesi. Lezi zimangalo, uma zifakazelwa, zingase zibe nesithunzi ekubeni semthethweni kwemiphumela yokhetho futhi zidale ukukhala okukhulu emphakathini.

Ephendula lezi zinsolo, ikhomishana yokhetho kuzwelonke ikhiphe isitatimende iphikisa noma yiziphi izinsolo zokuthi kukhwabaniswe amavoti. Ikhomishana isamile kwelokuthi ukhetho lwenziwe ngendlela efanele futhi esobala, kwathathwa izinyathelo ezinqala zokuvikela ukukhwabanisa. Banxuse i-MK Party ukuthi ilethe noma yibuphi ubufakazi ukuze buphenywe ngokusemthethweni kunokuthi yenze izinsolo zomphakathi ezingaphazamisa ukuzethemba komphakathi ohlelweni lokhetho.

Abahlaziyi bezepolitiki babhekisise ukuthi lesi simo siqhubeka kanjani. Uma ubufakazi beQembu Le-MK bubonakala buthembekile, kungase kubangele izinxushunxushu ezinkulu zezombangazwe, okuhlanganisa nezinselelo zomthetho ezingaba khona emiphumeleni yokhetho kanye nezimfuno zokuphindwa kwevoti. Ngokuphambene, uma izimangalo zitholakala zingenasisekelo, zingalimaza isithunzi nokwethembeka kwe-MK Party.

Izinsuku ezizayo kungenzeka zibe bucayi njengoba isizwe silindele ukubona ukuthi i-MK Party ingakwazi yini ukufakazela izinsolo zayo zokukhwabanisela amavoti. Le drama eqhubekayo igcizelela ukubaluleka kokungafihli nobuqotho ohlelweni lokhetho, okunomthelela omkhulu ekusaseni lentando yeningi lezwe.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE