Uhulumeni useyiqedile imithetho esele ye-COVID-19.

Imithetho yokugqoka imaski endlini kanye nomkhawulo emicimbini yomphakathi nemibuthano yonke isuliwe.

UNgqongqoshe Wezempilo u-Joe Phaahla ushicilele izichibiyelo zakamuva kuGazethi Kahulumeni kusihlwa.

Isinqumo sikaPhaahla silandela umhlangano weNational Coronavirus Command Council, obucubungula ukuthi imithetho esele ye-COVID-19 isabalulekile yini.

UPhaahla kanye noNgqongqoshe eHhovisi likaMengameli uMondli Gungubele, kulindeleke ukuthi batshele isizwe ngehora leshumi nanye ngoLwesine ekuseni.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *