Inkantolo kaDkt 3 Seconds Kwagudluzungene ilihlehlisile icala lokweyisa elibhekene noMphile “Smirnoff” Gumede noQuality Biyela ngenxa yokushoda kobufakazi.

Dr 3 Seconds

U-Smirnoff no-Quality benza ihlaya levidiyo belingisa uDkt 3 Seconds noDkt Mabalengwe

Namhlanje iSmirnoff neQuality bebezoxolisa Kwagudluzungene,bephethe ikesi lotshwala beSmirnoff nezinyane lembuzi.

UDkt 3 Seconds wabayalela ukuthi bajike nekesi lotshwala beSmirnoff nezinyane lembuzi njengoba icala lihlehla, bazobuya ngemuva kwezi-25 lapho bezobuya noBig Zulu,nenkomo abazoyikhokha njengoba uBig Zulu ethe uzosiza ukuthenga inkomo yenhlawulo njengoba kunguye owashutha uSmirnoff noQuality i-vidiyo bencokola ngoDr 3 Seconds noDkt Mabalengwe.

UDkt 3 Seconds uveze ukuthi uzobazisa abalandeli bakhe ekhasini lakhe ngosuku lokuqulwa kwecala.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *