Abantu baseNingizimu Afrika basale bekhexile futhi benemibuzo eminingi ngomcimbi womshado wesintu obuwubukhazikhazi

Izithombe zikhombisa umakoti egqoke isigqoko sakhe, esaziwa ngelesicholo, embozwe ngengubo yemali engo-R100.

Abasebenzisa iSocial Media kuningi abakushilo,okuveza ukuthi bekunengubo yemali engaphezu kweyodwa kulo mcimbi okukholakala ukuthi umkhehlo.

Abantu baseNingizimu Afrika abasebenzisa izinkundla zokuxhumana bamangale ngemuva kokubuka izithombe zokubungaza umakoti osemncane emcimbini wakhe wesintu.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *