UGogo Maweni usengene ezinkundleni zokuxhumana esabisa ngokubhekana nabesifazane abazama ukuhlwitha umyeni wakhe, uSabelo Magube.

Kule video, inyanga ithumele umyalezo oshubile kulabo besifazane isho ukuthi ayiyena umuntu ongazixabanisa naye.

UGogo uthi akalweli indoda, kodwa usebenzelana nowesifazane ngehora le-12 ezimpondweni.
Ngokusho kwakhe amandla ezinkundla zokuxhumana enze kube lula ukubhekana nomuntu.
Udinga kuphela isithombe, igama nesibongo sowesifazane, futhi uzobhekana nowesifazane ngehora le-12.

“Akekho ongazi ukuthi uSabelo uthandana nami. Njengani madoda, abantu bayazi ukuthi nithandana nobani. Ungalwi nentombazane manje. Sinenkundla yezokuxhumana, sinezithombe zakho, igama nesibongo. Sibhekana nawe ngo-12 ezimpondweni, asilwi namantombazane.”

” Ngiyakutshela ukuthi anginaso isikhathi sokumemeza. Anginaso isikhathi sokulwela indoda ngo-2022, ngizobhekana nawe ngo-12 o’clock. Ngizobhekana nawe ngokusetshenziswa kwe-voodoo, imithombo yezokuxhumana yenze kwaba lula kakhulu. Engikudingayo igama, isibongo nesithombe sakho,” kusho yena.

Buka ividiyo ngezansi:

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *