Kulo nyaka sigubha iminyaka engu-46 abafundi bavukela umbuso ngo-1976. Ukugujwa kwalolu suku kuzogujwa ngaphansi kwesiqubulo esithi “Ukuthuthukisa Impilo Esimeme Namandla Entsha Nekusasa Elingcono”

UMongameli Ramaphosa uzohlinzeka ngolwazi olusha mayelana nemizamo kamongameli okuhloswe ngayo ukukhuthaza ukuqashwa kwentsha.

Intsha yase-Eastern Cape ibhekene nezinga eliphezulu lobubha kanye nokuntuleka kwemisebenzi.

Ngokombiko, lolu suku luzobanjwa ngokulandela imithetho yeCovid-19 emihlanganweni yangaphandle ezinkundleni zemidlalo yaseMthatha.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *